WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBU KOŁOBRZESKIEGO TBS Sp. z o.o.

WAŻNE: NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ TYLKO W OKRESACH WSKAZANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI. OGŁOSZENIE O NABORZE BĘDZIE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ OPUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ   http://bip.ktbs.pl/

 • Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego składa się w siedzibie spółki Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 w Kołobrzegu.
 • Wniosek będzie możliwy do pobrania tylko w okresach przeprowadzanych naborów na wynajem lokali na stronie internetowej www.ktbs.pl oraz w siedzibie spółki.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące.
 • Tylko kompletne wnioski, spełniające kryteria oraz złożone w terminie zostaną rozpatrywane
 • Decyzje w niniejszej sprawie podejmuje Zgromadzenie Wspólników Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o.
 • Lista rodzin, którym przydzielono mieszkanie zostaje podana do wiadomości publicznej http://bip.ktbs.pl/

ZAMIANA POMIĘDZY NAJEMCAMI MIESZKAŃ Z ZASOBÓW KOŁOBRZESKIEGO TBS Sp. z o.o.

 • Dopuszcza się zamianę lokali pomiędzy najemcami Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o., po uzupełnieniu kaucji.
 • Dopuszcza się zamianę lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o., a najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Kołobrzeg , a także osobami posiadającymi lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
 • Zamiany wymagają pisemnej zgody Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa  (Dz.U. z 2021 poz. 2224 t.j. z późn. zm),  


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 08:37 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:55 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 październik 2021 11:58 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 11:59 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 08:28 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 08:34 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 18 listopad 2021 07:04 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 listopad 2021 07:05 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 lipiec 2022 16:43 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. środa, 06 lipiec 2022 10:21 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 lipiec 2022 10:30 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 13:48 Tomasz Kolasa