Wniosek wraz z oświadczeniem o zamianę lokalu mieszkalnego lub poprawę warunków mieszkaniowych winno się złożyć w Urzędzie Miasta Kołobrzeg 9 ul. Ratuszowa 13 , 78-100 Kołobrzeg Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.

 

Decyzje w niniejszej sprawie podejmuje Prezydent Miasta.


DODATKOWE INFORMACJE:

  • Lokal może uzyskać osoba umieszczona w rejestrze zamian lokali na poprawę warunków mieszkaniowych.
  • Osoba ubiegająca się o zamianę musi posiadać tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020 r. poz. 611 t.j. z późn.zm.).
  • Uchwała Nr XVIII/268/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r. .w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 25 lutego 2020 r. Poz. 1068 ).
  • Uchwała Nr LII/742/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego z 07 lipca 2022 r. , poz. 3085 ).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 08:36 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:55 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 11:54 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 11:54 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 13:46 Tomasz Kolasa