Kapitał zakładowy Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego od dnia 08.04.2022 r. wynosi 47.432.000,00 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na 47 432 (czterdzieści siedem tysiące czterysta trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


Aktualny odpis z KRAJOWEGO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW - stan na dzień 04.04.2022r.  


Majątek Spółki

Rok

Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego (zł)

Wartość w %

Zysk / Strata netto (zł)

Podział zysku / Pokrycie straty

Wskaźnik rentowność i ogółem brutto w (%)

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł

Kapitału własnego

Kapitału obcego

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty

Forma prawna

2020

63 854 793,75

81,29

18,71

2 177 960,70

W całości na kapitał zapasowy

Uchwała nr 9/2021 Zgromadzenia Wspólników z dnia 06.05.2021

20,20

35 474

2021

75 690 155,31

86,73

13,27

1 778 854,67

W całości na kapitał zapasowy

Uchwała nr 8/2022 Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.06.2022 r.

15,73

47 432

2022

77 615 871,35

87,75

12,25

861 367,36

W całości kapitał zapasowy

Uchwała nr 6/2023 Zgromadzenia Wspólników z dnia 05.05.2023 r.

6,39

49 032


 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 08:35 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:54 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:37 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:40 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:40 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:41 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:42 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:43 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:45 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:46 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:50 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:51 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 08:29 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 kwiecień 2022 10:20 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 kwiecień 2022 10:21 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 kwiecień 2022 11:48 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 kwiecień 2022 11:49 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 12 kwiecień 2022 11:49 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 09:17 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. niedziela, 21 maj 2023 19:32 Tomasz Kolasa