Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2020r. poz.2176 t.j. z późn.zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.


Wyjątek stanowią informacje niejawne


Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie


Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 08:39 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:57 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 07:57 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 08:00 Tomasz Kolasa