Podstawowym celem działania Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców – poprzez budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego mieszkania oraz ułatwienie mobilności rodzinom poszukującym pracy.


Do podstawowych uregulowań zewnętrznych, wpływających na sposób funkcjonowania i organizację Spółki, należą:

  • Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 poz. 2195 t.j. z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 t.j. z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U 2020 poz. 1526 t.j. z późn.zm.)

Podstawowymi, wewnętrznymi aktami prawnymi Spółki, regulującym jej działanie oraz kompetencje jej organów są:

  • Akt Założycielski Spółki
  • Regulamin Organizacyjny

Zasady przyznawania i wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółki podlegają ograniczeniom wynikającym z Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, określa je:


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 08:34 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:53 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:26 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:26 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:27 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 lipiec 2022 13:02 Tomasz Kolasa