Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.


Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie informacji publicznej Druk do pobrania
  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi zawierać uzasadnienia.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3, Kołobrzeg


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.


Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., (Dz.U. z 2020 roku poz. 2176 t.j. z późn.zm).


 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ doc 34.00 KB Tomasz Kolasa
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 08:39 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:57 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 październik 2021 08:03 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 08:04 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 08:05 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 08:06 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 08:07 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 08:08 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 listopad 2021 07:12 Tomasz Kolasa