Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załączniki od 1 do 6

Załączniki od 1 do 6 w formie edytowalnej

Projekt umowy - załącznik 7

Przedmiar - załącznik 8