Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Projekt umowy

Przedmiary

Załączniki

Elewacja - projekt

Elewacja projekt - Koszalińska 25

Elewacja projekt - Koszalińska 26

Elewacja projekt - Koszalińska 27