ROK 2020

TERMIN KONTROLI

26.08.2020

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

25.08.2020

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja zadań związanych z przetargami i zamówieniami składanymi przez spółkę.

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

20.12.2019

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja planu inwestycyjnego na lata 2017-2020

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

ROK 2019

TERMIN KONTROLI

18.10.2019

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola realizacji ustawy o ochronie danych osobowych

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

TERMIN KONTROLI

29.05.2019

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola dzaiłań windykacyjnych spólki w latach 2018-2019

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

20.03.2019

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola zasadności przyznawania ryszałtów z tytułu uzytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych

PRZEDMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

TERMIN KONTROLI

10.01.2019

PRZEDMIOT KONTROLI

Zbadanie skargi najemcy mieszkania

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

ROK 2018

TERMIN KONTROLI

30.11.2018

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola wynagrodzeń kadry kierowiczej

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

26.10.2018

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola sposobu postępowania spółki podczas doboru kontrachentów

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

06.06.2018

PRZEDMIOT KONTROLI

Analiza umów zawartych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi o arządzanie - administrowanie nieruchomościami.

PODMIOT KONTROLI

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

26.01.2018

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja kolejnego etapu inwestycji przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej

PODMIOT KONTROLI

RADA NADZORCZA

 

ROK 2017

TERMIN KONTROLI

23.12.2017

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola realizacji zaeceń pokontrolnych

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

TERMIN KONTROLI

27.10.2017

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola realizacji ustawy o ochronie danych osobowych

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

TERMIN KONTROLI

08.06.2017

PRZEDMIOT KONTROLI

Zawarte umowy z kotrachentami i pracowanikami w KTBS Sp z O.O. w 2016r. i I kw 2017r.

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

TERMIN KONTROLI

21.03.2017

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja kolejnego etapu inwestycji prz ul.Rybacka/Jedności Narodowej pod kontem zgodności z harmoogramem robót

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

ROK 2016

 

TERMIN KONTROLI

08.12.2016

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola efektywości zatrudnienia na stanowiskach nieroboczych w Spółce

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

TERMIN KONTROLI

27.09.2016

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola realizacji procedury wyboru wykonawców w zakresie kupowanych usług zewnętrznych

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

TERMIN KONTROLI

08.06.2016

PRZEDMIOT KONTROLI

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OD NAJEMCÓW ZA 2015 i I KW 2016

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

TERMIN KONTROLI

31.03.2016

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja kolejnego etapu inwestycji przy ulicy Rybackej/Jedności Narodowej

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

ROK 2015

 

TERMIN KONTROLI

27.11.2015

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

26.09.2015

PRZEDMIOT KONTROLI

Analiza wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

18.06.2015r.

PRZEDMIOT KONTROLI

Rewizja stanu majątku spółki.

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

13.04.2015

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja 2 etapu inwestycji przy ulicy Rybackiej / Jedności Narodowej

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

ROK 2014

TERMIN KONTROLI

28.11.2014r.

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola kosztów BHP

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

17.09.2014

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola podrózy słuzbowych, w tym rozliczenie kosztów delegacji oraz ekwiwalenty za utrzymanie samochodów prywatnych do celów słuzbowych.

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

04-25.08.2014

PRZEDMIOT KONTROLI

Udzielenie zamowień publicznych w odniesieniu do zasobów komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg

PODMIOT KONTROLUJĄCY

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

TERMIN KONTROLI

02.07.2014

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola Bezosobowego Funduszu Płac za pierwsze półrocze 2014 roku

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

06.03.2014

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja inwestycji przy ul. Rybackiej/ Jedności Narodowej

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

 

ROK 2013

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

11.12.2013

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola realizacji procedury wyboru wykonawców w zakresie kupowanych usług zewnętrznych

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

15.07.2013

PRZEDMIOT KONTROLI

Wykorzystanie telefonów służbowych komórkowych i stacjonarnych w spółce

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

23.05.2013

PRZEDMIOT KONTROLI

Ocena stanu technicznego lokali będących w zasobach KTBS, przeznaczonych do sprzedaży

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

19.04.2013

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola w sprawie zajęcia konta KTBS Sp. z o.o. związanego ze sprawą sporu PP Selfa Sp. z o.o.

 

ROK 2012

 

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

30.11.2012

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola realizacji procedury wyboru wykonawców w zakresie kupowanych usług zewnętrznych w 2012 roku.

 

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

27.09.2012

PRZEDMIOT KONTROLI

Prawidłowość rozliczania ryczałtu przyznanego pracownikom na używanie samochodu osobowego do celów służbowych w 2012 roku

 

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

11.05.2012

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola przeprowadzona w wyniku skargi na działalność Zarządu KTBS Sp.z o.o.

 

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

20.04.2012

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola stanu realizacji zaleceń pokontrolnych ( UOKIK,NIK,inne)

 

ROK 2011

 

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

27.09.2011

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrola sposobu nadzorowania korespondencji przychodzącej oraz trybu udzielania odpowiedzi.

 

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

19.04.2011

PRZEDMIOT KONTROLI

Bieżąca analiza wypłacanych wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych za I kwartał 2011 roku.

 

PODMIOT KONTROLUJĄCY

RADA NADZORCZA

TERMIN KONTROLI

25.01.2011

PRZEDMIOT KONTROLI

Bieżąca analiza wypłacanych wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych za IV kwartał 2010 roku.