2019 rok

2018 rok

brak

2017 rok

brak

2016 rok

brak

2015 rok

2014 rok

2013 rok

brak

2012 rok

brak

2011 rok

  1. UOKiK
  2. NIK - wystąpienie pokontrolne

2010 rok

  1. Kontrola Urzędu Skarbowego 22.07.2010 - 28.07.2010

2009 rok

  1. Kontrola ZUS 02.06 - 15.06.2009
  2. Kontrola NIK 24.06 - 24.07.2009

2008 rok

brak

2007 rok

brak

2006 rok

brak