Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pismo dotyczące zmiany SWIZ

Załącznik 11 (projekt umowy-aktualny)

SIWZ

SIWZ - sprostowanie

Ogloszenie o przetargu

Załączniki od 1 do 10

Nieaktualny załącznik 11 (projekt umowy)

Załączniki 12 (Decyzja pozwolenia na budowę)

Załącznik 13 (wizualizacja)

Załącznik 14 (projekt budowlano wykonawczy)

Załącznik 15 (Dokumentacja geotechniczna)

Załącznik 16 (Warunki techniczne)

Załącznik 17 (Projekt zagospodarowania terenu)

Załącznik 18 (inwentaryzacja zieleni)

Załącznik 19 (Projekt organizacji ruchu)

Załącznik 20 (Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów)

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.01.2013r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.01.2013r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.01.2013r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.01.2013r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 18.01.2013r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.01.2013r.

Sprostowanie do "pytania i odpowiedzi z dnia 22.01.2013r."