Wybór najkorzystniejszej oferty

SIWZ

Wykaz nieruchomości - załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Wzór umowy - załącznik 2

Załącznik 3

Załączniki od 4 do 11d

Pytania i odpowiedzi 12.09.2012

Załączniki od 2 do 11d (spakowane - edytowalne)