Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o odrzuceniu wyboru oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIWZ

SIWZ - aktualna wersja

Ogloszenie o przetargu

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

Program funkcjonalno - użytkowy zał.1

Załączniki 2-10

Załączniki 2-10 - word

Umowa budowlana zał.11

Umowa budowlana zał.11 - aktualna wersja

Załączniki 12-20 (archiwum rar)

Harmonogram rat zał.21

Dokumenty dodatkowe

Pytania i Odpowiedzi 03.08.2012r.

Pytania i Odpowiedzi 07.08.2012r.

Pytania i Odpowiedzi 14.08.2012r.

Pytania i Odpowiedzi 20.08.2012r.

Pytania i Odpowiedzi 23.08.2012r.

Sprostowanie - Pytania i Odpowiedzi 23.08.2012r.

Pytania i Odpowiedzi 31.08.2012r.

Projekt zieleni