Administratorem Danych Osobowych jest Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3, 78-100 Kołobrzeg. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Tu plik do pobrania.