Ogłoszenie 4

KTBS poszukuje pracownika. Tu plik do pobrania.

Ogłoszenie 3

KTBS zaprasza do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości części wspólnych oraz terenów zielonych nieruchomości przy ul. Chodkiewicza 3AB w Kołobrzegu. Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Artyleryjskiej 3 do dnia 31.10.2011r

Ogłoszenie 2

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Helsińskiej 4A-B 6A-B zaprasza do składania ofert w sprawie zagospodarowania terenów zielonych, (np. skalniaki, kamyczki, nasadzeń wysokich tuj przy klatce 6A) Oferty prosimy składać w Biurze KTBS przy ul. Artyleryjskiej 3 pok. 211 do dnia 15.10.2011r

Ogłoszenie 1

KTBS zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dwufunkcyjnych  kotłów gazowych w nieruchomości przy ul.Chodkiewicza 3AB w Kołobrzegu. Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Artyleryjska 3 do dnia 31 października 2011r