Organy Spółki

Zgodnie ze statutem spółki oraz w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych, organizacja spółki z o.o. opiera się na trzech organach decyzyjnych, składy poszczególnych organów oraz ich kompetencje znaleźć można poniżej.