Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych, drenażu, izolacji posadzek w piwnicy na budynku przy ul Koszalińskiej 25,26,27 w Kołobrzegu. 2. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji: 1. Zakres robót do wykonania izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych , drenażu, izolacji posadzek na budynku przy ul Koszalińskiej 25,26,27 w Kołobrzegu: • Rozebranie podłoży z betonu żwirowego • Wywiezienie gruzu spryzmowanego • Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i jej zabezpieczenie. • Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów. • Wywiezienie ziemi samochodami. • Odgrzybienie murów przy użyciu szczotek. • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej. • Uzupełnienie tynków zewnętrznych. • Gruntowanie tynków. • Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej. • Wykonanie podsypki filtracyjnej. • Ułożenia drenażu . • Budowa studni rewizyjnych. • Zasypanie wykopów piaskiem. • Podbudowy betonowe. • Ułożenie chodnika z kostki brukowej po rozbiórce. • Rozbiórka posadzek w piwnicach. • Wykonanie warstwy wyrównawczej. • Wykonanie izolacji poziomej. • Wykonanie posadzek w piwnicach dozbrojonych siatką poniżej link z dokumentami do pobrania

Ogłoszenie