Wywóz przedmiotów gabarytowych z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów gabarytowych, ogólnobudowlanych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, segregacja na frakcje zgodnie z przyjętym zasadami selektywnej zbiórki odpadów, pakowanie w worki, załadunek, transport, wywóz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przekazanie odpadów. Przewidywana ilość odpadów: 300 m 3 poniżej link z dokumentami przetargu do pobrania

Ogłoszenie