Zaproszenie do składania offert

UWAGA: Zamawiający dopuszcza przedstawienie jednego wariantu zaplanowania miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej, jeśli wariant alternatywny (bez budowy drogi wewnętrznej) ograniczałby znacznie PUM.