Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu cz.II

Zawiadomienie o otwarciu ofert

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.III

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - DOC

Przedmiary - roboty elektryczne

Przedmiary - roboty ogólnobudowlane i sanitarne