Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu cz.II

Informacja o otwarciu ofert

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.III

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - DOC

Przedmiary - konserwacje elektryczne

Przedmiary - konserwacje sanitarne

Przedmiary - konserwacje ogólnobudowlane