Informacja o wyborze oferty

Informacja o odrzuceniu oferty

Informacja o otwarciu ofert

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja Zamawiającego - zmiana SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.

CZĘŚĆ II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-zmiana

Przedmiar cz.1 - zmiana

Przedmiar cz.2 - zmiana

Pytania i odpowiedzi z dnia 2017.03.20

Pytania i odpowiedzi z dnia 2017.03.17

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ cz.1

SIWZ cz.2 - opis przedmiotu zamówienia

SIWZ cz.3 - projekt umowy parking Tarnowskiego - I etap

Przedmiary cz.1

Przedmiary cz.2

Projekt budowlany

Mapy i rysunki do projektu

Projekt przyłącza kanalizacyjnego

Mapy i rysunki do projektu przyłącza kanalizacyjnego

Załącznik1 do SIWZ(PDF)

Załącznik1 do SIWZ - edytowalny (DOC)

Załącznik2 do SIWZ(PDF)

Załącznik2 do SIWZ - edytowalny (DOC)

Załącznik3 do SIWZ(PDF)

Załącznik3 do SIWZ - edytowalny (DOC)

Załącznik4 do SIWZ(PDF)

Załącznik4 do SIWZ - edytowalny (DOC)

Załącznik5 do SIWZ(PDF)

Załącznik5 do SIWZ - edytowalny (DOC)