Usługi świadczone przez TBS

Do najważniejszych obszarów działalności Spółki należy: zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, kupno i sprzedaż nieruchomości.

Spółka wszystkie osiągane dochody przeznacza na działalność statutową.

Więcej informacji bieżących znajdziecie Państwo tutaj...

Użyteczne pliki

  • Rozporzadzenie w sprawie Biuletynu_Informacji_Publicznej
  • Ustawa o dostepie do informacji publicznej
  • Ustawa Prawo zamowien publicznych
  • Ustawa o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
  • Ustawa  o ochronie praw lokatorow
  • Ustawa prawo budowlane
  • Ustawa Kodeks spolek handlowych
  • Ustawa o ochronie danych osobowych